Условия за ползване на VSC.BG (Online agreement)

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на сайта VSC.BG, преди да извършите покупка на стока.

1. Общи условия

1.1. Електронният магазин е собственост на „Модно Настроение” ЕООД и ще бъде наричан по-долу за краткост VSC.BG.

1.2. „Модно Настроение” ЕООД е еднолично дружество с ограничена възможност, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205912239, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. Солунска 33, телефон за контакт: 0894779921.

1.3. С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване се определят и регулират взаимоотношенията между доставчика „Модно Настроение” ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани във VSC.BG.

1.4. VSC.BG предоставя възможност за покупка -  бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес на тероторията на Република България.

1.5. Потвърждаването на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е необходимо и задължително условие за сключване на договор между Потребителя и VSC.BG.

1.6. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения договор между него и VSC.BG. Такива данни са: двете или трите имена, адрес за електронна поща, адрес за доставка, телефон и при необходимост банкова сметка.

1.7. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на VSC.BG, моля не използвайте електронният магазин за извършване на покупки.

1.8. VSC.BG си запазва правото по всяко време да изменя, без предизвестие, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

1.9 .Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на VSC.BG.

2. Продукти

2.1. VSC.BG предоставя на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, които предлага.

2.2. VSC.BG си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта както и неговото съдържание по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.

2.3. Стоките във VSC.BG са представени в реалните им цветове. Има възможност да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, предлагани въм VSC.BG и действителните (реални) цветове на стоката. Ако съществува такава разлика, то тя не е умишлено направена, а е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство. Поради същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката. Вариация в цветовия изглед е възможна и в следствие на използване на монитори с различни настройки и/или архитектура.

2.4. В случай, че дадена стока притежава особена или специфична характеристика, то тя е упомената изрично в описанието му. VSC.BG се стреми да представи точна и изчерпателна информация относно характеристиките на предлаганите стоки, но са възможни технически грешки или пропуски в описанието на продуктите, за които VSC.BG предварително се извинява на своите клиенти.

2.5. Всички стоки, включително тези в промоция, акция, намаление или кампания, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в електронният магазин.

2.6. Цената на предлаганите стоки във VSC.BG е посочена при представянато им и е с включени всички данъци и такси, предвидени в Българското законодателство.

2.7. Посочената цена е крайна и не подлежи на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

2.8. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните стоки. 

2.9. Цената на предлаганите стоки във VSC.BG не включва транспортните и пощенските разходи, свързани с доставката им.

3. Цени

3.1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на VSC.BG към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

3.2. Всички цени на стоките във VSC.BG са крайни, в български лева, с включено ДДС и всички други изисквания по Закона за данъци и такси.

3.3. VSC.BG си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

3.4. VSC.BG си запазва правото да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от VSC.BG. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

3.5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

4. Поръчка/ Заявка за покупка

4.1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на VSC.BG, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от VSC.BG стоки.

4.2. Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници, както и на тел. 0894779921 в работно време 9-18:00 часа (Понеделник-Петък), 9-14:00 часа (Събота).

4.3. Всеки регистриран или нерегистриран потребител (гост) може да стане Клиент като направи поръчка във VSC.BG. В случай, че пазарувате като гост потребител в сайта VSC.BG не ви се създава профил и споделените лични данни се използват само и единствено за целите на договора за покупко-продажба. Създаването на профил в сайта, Ви дава възможност за лесно и удобно пазаруване в сайта на VSC.BG, въвеждайки своите лични данни еднократно само по време на регистрацията. След това при необходимост имате възможност да променяте своите данни в секцията Моят профил. VSC.BG Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички необходими фирмени данни за издаването на фактура.

4.4. Поръчка могат да направят само Потребители, които са приели Общите условия за ползване на сайта.

4.5. Клиента може да прави поръчки на електронния магазин VSC.BG, чрез добавяне на желаните стоки в "Кошницата" за покупки, следвайки логическите стъпки описани в електронния магазин, за да завърши и изпрати поръчката.

4.6. При поръчка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва по поръчка на клиента съобразно неговите индивидуални изисквания, договора се счита за старнтиран след получен превод на авансово плащане "капаро" на стойност не по-малко от 30% от общата сума на поръчката. При отказ на поръчката, клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане.

4.7. Необходимо е Потребителят да предостави верни и пълни данни за извършване на доставката и да избере начин на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

4.8. При завършване на поръчката, Потребителя получава потвърждение по електронна поща, че поръчката му е приета. ВАЖНО! Ако не е върнато съобщение от името на VSC.BG, за потвърждение на направената поръчка, това означава, че тя не е стигнала до него и не е приета за изпълнение. В този случай е необходимо да се свържете с консултант на VSC.BG на телефон: 0894779921 или да изпратите съобщение през формата за контакти.

4.9. При обработване на поръчката наш консултант ще се свърже с вас по телефон или ще получите ново съобщение по електронната поща за потвърждаване наличността на поръчаните стоки и датата на доставка.. 

4.10. При липса на наличност от дадена стока VSC.BG си запазва правото да откаже поръчката. Възможни причини за това са:

- когато производителя/вносителя не е уведомил в срок VSC.BG, че спира или заменя производството/вноса на даден модел продукт, а същият все още се предлага на страниците на електронния магазин;

- сътрудниците на сайта се нуждаят от известно технологично време, за да обработят и актуализират текущата информация. В този период от време е възможно на страниците на VSC.BG, да съществуват продукти, които вече не са актуални и не е възможно да бъдат поръчани;

4.11. VSC.BG има право да откаже (анулира) направена поръчка в случай на:

- непълни или грешни данни предоставени от Клиента;

- е налице неспазване от страна на Клиента на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ;

- неетично отношение от страна на Клиента към наш консултант;

- невъзможно изпълнение на Поръчка поради кратки срокове за доставка, желани от Клиента;

- невъзможност за изпълнение на специфично изискване или задание по текуща Поръчка на Клиент към VSC.BG;

- са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо VSC.BG.

5. Защита на личните данни

5.1. Цели

5.1.1. VSC.BG е задължен да събира и обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели:

- Уведомяване на клиента относно информацията в Акаунта му;

- За комуникация;

- За приемане, обработка и доставка на Поръчките на Клиента ( за изпълнение на договорните си задължения към Клиента);

- За директен маркетинг и реклама.

5.1.2. VSC.BG обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и VSC.BG договор.

5.1.3. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

5.1.4. Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира в страницата "Информационен бюлетин", след като влезе в профила си: ТУК

5.1.5. Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

5.2. Права на Потребителите

5.2.1. Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

- Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

- Достъп до собствените си лични данни;

- Коригиране (ако данните са неточни, непълни);

- Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

- Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

- Преносимост на личните данни между отделните администратори;

- Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

- Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

- Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

5.2.2. Ако искате да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, трябва да влезете в акаунта си (Право на коригиране на данните).

5.2.3. Ако искате да получите личните данните, които съхраняваме за Вас трябва да влезете в акаунта си и от секцията "GDPR Инструменти"  можете да заявите доклад за вашите лични данни, които съхраняваме. За целта трябва да посочите електронен адрес, на който да бъде изпратен докладът.

5.2.4 Ако искате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити трябва да влезете в акаунта си и от секцията "GDPR Инструменти" и да направите "Заявка за изтриване на лични данни". 

5.2.5. Ако искате да ограничите обработката на вашите лични данни (Право на ограничаване на обработка) трябва да влезете в акаунта си и от секчията "GDPR Инструченти" да заявите "Право на ограничаване на обработката".

5.2.6. Ако желаете да изтеглите данните за вашият профил в CSV формат (Право на преносимост на данни), трябва да влезете в акаунта си и от секцията "GDPR Инструменти" можете да изтеглите следните данни за Вас:

- Лични Данни;

- Адреси;

- Поръчки;

- GDPR заявки.

5.2.7. Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Потребителят възразява срещу обработването на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския Съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

5.2.8. Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

- Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

- Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

5.2.9. Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

5.2.10. Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

5.2.11. Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

5.3. Задължениея на Администратора на Лични Данни:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

5.3.1. Обработва данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

5.3.2. Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

5.3.3. Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

5.3.4. Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

5.3.5. Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:

- Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

- Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

- Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

- Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи от регламента.

5.3.6. Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

5.4. Поддържане на Регистър

VSC.BG поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

5.4.1. Името и координатите за връзка на администратора;

5.4.2. Целите на обработването;

5.4.3. Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

5.4.4. Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

5.4.5. Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

5.4.6. Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

Обработващ лични данни

Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – "СуперХостинг.БГ" ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987.

Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.

Закрила на деца

При прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, детето, което изразява съгласието си трябва да е поне на 16 г. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

6. Плащане

6.1. Плащане при доставка (наложен платеж):
При доставка на стоките плащате дължимата сума на куриера. Освен стойността на поръчката е необходимо да заплатите и разходите по самата доставка.

6.2. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

6.3. VSC.BG ще издаде на Клиента касов бон или фактура за закупените стоки в съотвествие с действащото българско законодателство. Съгласно чл. 113 ал. 4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 календарни дни от датата на покупка. След изтичането на този срок VSC.BG не може да извърши каквито и да е било промени или корекции по издадедена фактура.

7. Доставка

7.1. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер на фирма ЕКОНТ до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на сайта на VSC.BG. При поръчка на стоки на стойност над 200 лв, доставката е безплатна за Клиента, независимо дали е регистриран потребител или гост в сайта.

7.2. Преди изпращане на поръчаната стока, VSC.BG има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

7.3. VSC.BG изпраща всички стоки подходящо опаковани. Всички стоки задължително се изпращат с включена "Застраховка Чупливост" и опция "Преглед", която гарантира, че всички щети, възникнали по време на транспорт и доставка на стоката до Клиента, ще бъдат 100% възстановени.

7.4. Клиентът не трябва да приема пратка преди:

- внимателно и отговорно да провери всички стоки. Ако не може да присъства лично, то да упълномощи доверено лице, което да извърши приемането от негово име;

- да сравни дали стоката, която е поръчана, отговаря на стоката от пратката, която получава;

- да се увери, че стоката е здрава и годна за ползване.

7.5. Ако Клиентът открие каквито и да било щети по стоката след нейното приемане, а вече има положен подпис върху придружаващите пратката документи, че е приел стоката "...приемам стоката баз да предявявам претенции...", автоматично губи правото си за претенции по "Застраховка Чупливост". Всички разходи по възстановяване на щетата ще са за сметка на клиента.

7.6. След приемане на стоката и вече положен подпис върху придружаващите пратката документи, удостоверяващ, че е приел стоката "...приемам стоката, без да предявявам претенции...", Клиентът няма право да предявява каквато и да е рекламация, която е възникнала по време на доставката на стоката. Всички разходи по отремонтирането на рекламацията ще са за сметка на Клиента.

7.7. Клиентът трябва да има предвид, че цената за доставка, калкулирана при поръчка е ориентировъчна и може да се променя като тези промени са породени от допълнителната опаковка и "Застраховка чупливост".

7.8. VSC.BG не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

7.9. Поръчки направени след 16:00 ч., и в празнични или почивни дни, се обработват в първия работен ден.

8. Отказ от договор и връщане на стока

8.1. Клиента има право да върне вече закупена стока в 14-дневен срок след получаването и, като е необходимо да следва следните стъпки:

- да уведоми VSC.BG чрез формата за контакти или на телефон 0894779921, за да се уточнят детайлите по връщането;

- да заплати разходите по транспорта за връщане на поръчката със задължително включена "Застраховка чупливост" и опция "Преглед";

- при неспазване на изброените дотук условия VSC.BG има право да откаже приемането на върнатата от Клиента стока.

8.2. След приемането на върнатата стока VSC.BG се задължава в рамките на 14 календарни дни да възстанови на Клиента платената по договора сума. Сумата се възстановява както следва:

- плащанията, направени по банков път се възстановяват по сметката, от която е извършено плащането;

- плащания, направени чрез наложен платеж се възстановяват чрез наложен платеж по куриер или по банкова сметка посочена от Клиента.

8.3. Клиентът е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на VSC.BG в срок от 14 дни от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора.

8.4. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

8.5. Когато във връзка с изпълнението по договора VSC.BG е направил разноски и Клиентът се откаже от договора, VSC.BG има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

8.6. Клиентът няма право да връща стоки:

- които са били разопаковани и не са били окомплектовани и върнати в оригиналния вид;

- по които ими следи от монтажно-демонтажни дейности;

- които са прехвърлили законовите срокове за връщане на стоки от 14 календарни дни;

- които са изработени специално за клиента съобразно неговите индивидуални изисквания;

- които са разпечетани и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

9. Гаранции

9.1. В случай, че стоката има гаранция, гаранционният срок е посочен в техническите характеристики.

9.2. Гаранцията започва да тече автоматично от датата на получаване на стоката от Клиента, като не е необходимо наличието на гаранционна карта, достатъчно е документ, удовлетворяващ закупуването и.

9.3. Отпадане на гаранции:

- при неспазване инструкциите за монтаж;

- при неспазване инструкциите за поддръжка;

- при неправилна екплоатация;

- при опит на клиента сам да отстрани възникнали неизправности;

- при опит на клиента сам да извърши ремонт;

- при щети, възникнали по време на транспорта на стоката до сервиза.

10. Рекламация

10.1. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

10.2. При възникнала рекламация в законовия гаранционен срок, Клиентът трябва да се свърже с VSC.BG, за да получи информация за възможните варианти за разрешаване на проблема. Рекламации се подават писмено чрез попълване на уеб формуляр (https://vsc.bg/index.php?route=account/return/insert)

10.3. Клиентът има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката. 

10.4. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, VSC.BG ще запази на Клиента първоначалните гаранционни условия.

10.5. При предявяване на рекламацията на стока Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

10.6 При подаване на рекламация Клиентът задължително следва да приложи всички документи, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или фактура.

10.7. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

10.8. Ако VSC.BG е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по т. 9.7 рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

10.9. VSC.BG поддържа регистър на предявените рекламации.

10.10. VSC.BG при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Клиента. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока, Клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на закупената стока съгласно чл. 114 от ЗЗП. Привеждането на закупената стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Клиента. Той не дължи разходи за експедиране на стоката или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

10.11. При несъответствие на закупената стока с договора за продажба и когато Клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

10.12. Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от клиента.

10.13. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Клиента сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Клиента чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

10.14. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

11. Спорове

11.1. При наличие на спор между Клиента и VSC.BG, страните по спора гарантират, че ще положат всички усилия за разрешаването им чрез диалог и взаимни компромиси.

11.2. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

12. Информационен бюлетин

12.1. Информационният бюлетин е стандартна форма за периодично информиране за предлаганите от VSC.BG нови продукти, оферти и промоции, изпращани по електронен път, чрез електронна форма.

12.2. Абонаментът Ви за Информационен бюлетин е различен от Регистрацията Ви (виж по-горе) във VSC.BG. За да можете да се абонирате за нашия информационен бюлетин е необходимо да имате направена регистрация в сайта на VSC.BG.

12.3. С абонирането си давате доброволно съгласие за получаване на електронни съобщения, като по всяко време можете да се откажете/отпишете от Бюлетина. VSC.BG не носи отговорност за грешно изписани адреси за електронна поща и такива, до които нямате достъп.

13. Политика за използване на "бисквитки" (cookies)

Използване на "бисквитки"

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни "бисквитки"

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook и Google. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на "бисквитки" от този уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на "бисквитки"

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

VIRTUAL SHOPPING CENTER © 2024 © Copyright 2016. All Rights Reserved.