Контакт с нас

Форма за контакт

Нашето местоположение

VIRTUAL SHOPPING CENTER
ЕТ "ЕМИЛИЯ АПОСТОЛОВА-ЕМИЛИ"
гр. Сандански - 2800, ул. "Солунска" № 33
МОЛ: Емилия Стефанова Апостолова
ЕИК: 101 072 217 ИН: по ДДС - Няма
IBAN: BG90 RZBB 9155 1087 30 87 00
Райфайзен банк BIC: RZBB BGSF
Телефон
0894779921

VIRTUAL SHOPPING CENTER © 2023 © Copyright 2016. All Rights Reserved.